Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551052

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551052

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551052
Onderwerp Vaststellen wijziging verordening straatnamen en huisnummers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 10:13:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen wijziging verordening straatnamen en huisnummers Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen wijziging verordening straatnamen en huisnummers Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit wijziging verordening straatnamen en huisnummers.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting wijziging verordening straatnamen en huisnummers Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1471410 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1479821 Raadsbesluit