Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1550746

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1550746

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1550746
Onderwerp Vaststellen Verordening marktgeld 2016
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
Onderwerp Vaststellen Verordening marktgeld 2016
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 167 - Markt
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.S. Wolt, tel.no. 078 770 4311
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1475727
Agendacommissie 31-08-2015
Raad 8 september 2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016. Zoals we in de Kadernota hebben opgenomen stellen we voor om de marktgeldtarieven in drie jaar tijd tot een meer kostendekkend niveau te laten stijgen.

Gepubliceerd 28-08-2015