Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1550745

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1550745

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1550745
Onderwerp Vaststellen uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 11:25:50
Onderwerp Vaststellen uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! 2015-2018
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 8 - Fietsplan
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van der Hout, tel. no. 770 4856
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1474449
Agendacommissie 31-8-2015
Adviescommissie 8-9-2015
Raad 29-9-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 24 juni 2014 is de fietsnota "Dordt fietst verder!" door uw raad vastgesteld (zaaknummer 1199556). Om de maatregelen uit deze fietsnota uit te kunnen voeren, heeft uw raad bij de begroting 2015 € 2,86 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is bestemd voor de aanpak van de Groene Zoom, het Hugo de Grootplein en de Karel Doormanweg en voor het programma genaamd 'fietsimpuls'. Het budget voor de fietsimpuls bedraagt € 1,56 miljoen en is bestemd voor maatregelen ten behoeve van het bevorderen van het fietsgebruik en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Ten tijde van het vaststellen van dit budget is nog niet bepaald uit welke concrete maatregelen het programma fietsimpuls bestaat. In het "uitvoeringsprogramma fietsnota Dordt fietst verder! 2015-2018" wordt hiervoor een voorstel gedaan.

Gepubliceerd 27-08-2015