Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 153955

Gemeente Dordrecht

Dossier - 153955

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 153955
Onderwerp Beantwoording van vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking en mevrouw D. Koppens-van Leeuwen namens de fractie BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2009 13:39:02
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
166005 Nee Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan W.V.E. Verboom programma 09-04-2009
131344 Nee Vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van mevrouw D. Koppens-Van Leeuwen en de heer P. Sleeking namens de fractie van BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel programma 13-02-2009