Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 153955

Gemeente Dordrecht

Dossier - 153955

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 153955
Onderwerp Beantwoording van vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking en mevrouw D. Koppens-van Leeuwen namens de fractie BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2009 13:39:02
Onderwerp Beantwoording van vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de heer P.H. Sleeking en mevrouw D. Koppens-van Leeuwen namens de fractie BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van Nes (078-6396409)
Agendacommissie 31-03-2009
Adviescommissie 14-04-2009
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 20-03-2009