Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 153833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 153833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 153833
Onderwerp Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie
Aanspreekpunt M.J.A. van Wijnen
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2009 09:32:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 6 raad 07-04-2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Actieplan Raadscommunicatie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen actieplan raadscommunicatie (Raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie (Raadsbesluit) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie (Ontwerpbesluit) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Onderzoek vertrouwen in bestuur en oordeel raadscommunicatie Algemeen
Icoon voor documenttype Actieplan raadscommunicatie Beleidsnota
Icoon voor documenttype Bijlage Actieplan raadscommunicatie Algemeen