Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 153833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 153833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 153833
Onderwerp Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie
Aanspreekpunt M.J.A. van Wijnen
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2009 09:32:44
Onderwerp Vaststellen van Actieplan Raadscommunicatie
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.A. van Wijnen
Aanspreekpunt telefoon 8281
Aanspreekpunt e-mail MJA.van.Wijnen@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar M.J.A. van Wijnen (078-6398281)
Datum verzending 25-03-2009
Agendacommissie 31-03-2009
Adviescommissie n.v.t.
Raad 07-04-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Eind 2008 heeft het presidium naar aanleiding van een voorstel van de raadsgriffie aangegeven het actieplan raadscommunicatie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen te willen actualiseren. We behouden wat goed is, hebben verbeteringen aangebracht en nieuwe voorstellen gedaan om de inwoners van Dordrecht meer in contact te brengen met de Dordtse politiek (en andersom).

Het geactualiseerde actieplan raadscommunicatie heeft een horizon tot eind 2009 begin 2010. Voor de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2010) wordt een apart communicatieplan opgesteld. De ‘nieuwe’ gemeenteraad stelt in 2010 zelf de kaders voor een nieuw actieplan raadscommunicatie vast.

Het presidium heeft op 12 maart 2009 met instemming kennisgenomen van het geactualiseerde actieplan en heeft de griffie een aantal suggesties meegegeven. Deze worden door de raadsgriffie meegenomen in de uitwerking van het actieplan raadscommunicatie.

Gepubliceerd 20-03-2009