Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1534721

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1534721

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1534721
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie sociale wijkteams Dordrecht West
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-08-2015 12:20:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie sociale wijkteams Dordrecht West
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VL Roeleveld, 078 770 4732
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1455689
Adviescommissie 15-09-2015
Raad 29-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De sociale wijkteams in Dordrecht West functioneren goed. De meerderheid van de wijkbewoners, die ondersteuning ontvangen van een sociaal wijkteam, stijgt in de mate van zelfredzaamheid. Wijkbewoners geven aan tevreden te zijn met de wijkwinkel of het wijkinformatiepunt (sociale wijkteams). De sociale wijkteams zijn onderscheidend door hun focus op eigen kracht en participatie, en de inzet vrijwilligers. Ze zijn laagdrempelig en er wordt integraal gewerkt. De slagkracht van de sociale wijkteams is groot, en de samenwerking binnen het team en met andere organisaties in de wijk verloopt goed. De nieuwe manier van werken vergt een investering. Hierbij gaan de kosten voor de baten uit. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse heeft op dit moment geen positief saldo, maar er is voldoende perspectief om in door te groeien naar een situatie waarin de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. De lessen van de evaluatie van de pilot sociale wijkteams in Dordrecht West dienen als input voor de doorontwikkeling van de Sociale Teams.

Gepubliceerd 19-08-2015