Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1534721

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1534721

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1534721
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie sociale wijkteams Dordrecht West
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-08-2015 12:20:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2015. De commissie geeft punten voor de evaluatie 2015. De wethouder neemt deze punten (voor zover nog niet het geval) op in de komende evaluatieĀ en de verwachting is dat de uitkomst van dezeĀ evaluatie eind 2015/begin 2016 naar de raad zal worden doorgestuurd.

Vergadering - Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te bespreken in de commissievergadering van 15 september 2015.