Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1533242

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1533242

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1533242
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Verkoop Reeweg Oost 123 (Ris 1531474)
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2015 13:38:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Verkoop Reeweg Oost 123 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen RV Verkoop Reeweg Oost 123 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Verkoop Reeweg Oost 123 (Ris 1531474) Voorblad stukken