Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531906

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531906

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531906
Onderwerp Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-09-2015 13:17:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Motie titel M 01 Motie Pietluttigheid
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 29-09-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • In 2017 de werkwijze en aanpak van de nieuwe Welstandsnota en de Welstandscommissie goed te evalueren, en dan bij uitstek op de aspecten: afschaffen pietluttigheden, de welstandsvrije gebieden en het fors versterken van de bewonersparticipatie bij de kwaliteit van de leefomgeving, en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad ter bespreking.
M 01 Motie Pietluttigheden.pdf
Stand van zaken: