Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531499
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2015 12:24:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2015 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015.

Vergadering - Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor de commissievergadering van 22 september.