Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531499

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531499

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531499
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2015 12:24:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Bijsturen uitvoering jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 770 4716
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1456641
Agendacommissie 31-08-2015
Adviescommissie 22-09-2015
Raad 13-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij informeren wij u over het besluit van het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) over het bijsturen van de uitvoering van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast informeren wij u over de 1e Bestuursrapportage 2015, de Knoppennotitie Jeugdhulp Zuid Holland Zuid en het Inkoopkader Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.

Gepubliceerd 17-07-2015