Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531493

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531493

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531493
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Right to Challenge
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Right to Challenge
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y Stuij, 770 4181 / HFJ van Gurp, 770 4735
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1455697
Agendacommissie 31-8-2015
Adviescommissie 15 september 2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het Right to challenge krijgen inwoners en organisaties het recht om overheidstaken over te nemen. Bestaande aanbieders worden letterlijk 'uitgedaagd'. Het gaat dan om taken waarvan inwoners of organisaties verwachten dat ze deze zelf effectiever en beter kunnen organiseren en uitvoeren. Of waarvan voordelen zijn voor de buurt wanneer anderen het overnemen, voordelen in de vorm van werkgelegenheid voor de buurt, een betere wijkeconomie of een beter gebruik van de openbare ruimte. In november 2014 is bij de Begrotingsbehandeling de motie "Right to challenge" aangenomen, waarbij u verzocht om de motie te betrekken bij de uitwerking van Agenda voor de stad en om u te informeren over het vormgeven van het Right to challenge in de huidige en toekomstige beleidskaders. Het Right to challenge past wat ons betreft bij de rolverandering die we als lokale overheid doormaken. We zien het aantal initiatieven uit de samenleving toenemen. Daar maken we ruimte voor. We zijn voornemens het Right to Challenge voor Dordrecht uit te werken en het komend jaar te implementeren. We volgen nu de eerste experimenten en voorbeelden van het Right to challenge, met als doel om de ervaringen te gebruiken bij de verdere uitwerking. Graag gaan we met u in gesprek over de eerste ervaringen en de mogelijkheden, maar ook risico’s en praktische vraagstukken die het Right to challenge met zich meebrengt. We zien het Right to challenge als een belangrijke ontwikkeling, waarbij we als stadsbestuur (meer) ruimte bieden aan de stad. Samen met u werken we aan het vergroten van de betrokkenheid en invloed van inwoners, ondernemers en partners. De eigen kracht en vindingrijkheid van de Dordtenaar vormen de basis van onze stad.

Gepubliceerd 28-08-2015