Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531433

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531433

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531433
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor verbouwing Noordendijk 248 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2015 12:01:52
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor verbouwing Noordendijk 248 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar T Forrer, 078 770 4199
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1454292
Agendacommissie 31-08-2015
Raad 08-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente verhuurt Noordendijk 248 aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden (GRD) ten behoeve van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Voor bezoekers wordt thans de hoofdentree van het regiokantoor gebruikt. Omdat het regiokantoor naar verwachting zal gaan sluiten moet de (personeels)entree aan de voorzijde van het dienstengebouw worden opgewaardeerd.

Gepubliceerd 17-07-2015