Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531281

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531281

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531281
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2015 12:28:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EH van Leeuwen, 078 770 4786
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1455757
Agendacommissie 31-08-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Om de overlast en criminele activiteiten in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt een halt toe te roepen, zijn door de gemeente en haar partners extra maatregelen getroffen. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de aanpak van overlast en criminaliteit in beide buurten.

Gepubliceerd 17-07-2015