Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531281

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531281

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531281
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-07-2015 12:28:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in de adviescommissie. De politieke vraag luidt: wat zijn de mogelijkheden (zowel juridisch als financieel) om cameratoezicht in te zetten en wat is hierbij effectief?

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief door te geleiden naar de commissie Bestuur & Middelen.