Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531016

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531016

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531016
Onderwerp Herbenoemen mevr. Evenboer tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 14:47:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Herbenoemen mevr. Evenboer tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1460248 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1460248 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1460248 Herbenoeming mw. Evenboer RvT getekend Bijlage
Icoon voor documenttype Herbenoemen mevr. Evenboer tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1460248 Ontwerpbesluit Raad