Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531016

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531016

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531016
Onderwerp Herbenoemen mevr. Evenboer tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 14:47:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2015 20:00
Besluit:

De gemeenteraad herbenoemt mevr. Evenboer met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College.

Vergadering - Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september 2015.