Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1530998

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1530998

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1530998
Onderwerp Raadsinformatiebrief van de voorzitter over veronderstelde schending geheimhouding
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2015 20:00
Besluit:

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.