Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 152891

Gemeente Dordrecht

Dossier - 152891

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 152891
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2009 10:27:34
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging)
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Boogaard, André (J.H.), 639 6932
Datum B&W Besluit 17-03-2009
Datum verzending 25-03-2009
Agendacommissie 31-03-2009
Adviescommissie 21-04-2009
Raad 12-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting U wordt voorgesteld artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening ("hinderlijk drankgebruik") aan te passen om effectieve handhaving en vervolging door politie en Openbaar Ministerie mogelijk te maken. Het voorstel past binnen het streven om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, één van de speerpunten van het meerjarenbeleidsplan 2008-2010 "Gezondheid in Dordrecht" dat in de raad van 28 oktober 2008 is vastgesteld.
Gepubliceerd 19-03-2009