Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 152891

Gemeente Dordrecht

Dossier - 152891

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 152891
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2009 10:27:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Audiobestand agendapunt 9 raad 12-05-2009 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening tot wijzigin van de APV Dordrecht (4e wijziging) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype zienswijzes en bezwaren Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype bekendmaking Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype verzoek tot aanpassing van Politie ZHZ Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit 4e wijziging APV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging) B&W besluit