Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 152868

Gemeente Dordrecht

Dossier - 152868

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 152868
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht"
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2009 10:41:22
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht"
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R.S. Olivieira, 639 6750
Datum B&W Besluit 17-03-2009
Datum verzending 25-03-2009
Agendacommissie 31-03-2009
Raad 07-04-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 11 november 2008 heeft de raad kennis genomen van het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht.’ en van het starten van de inspraakprocedure en het voorgeschreven overleg. Met deze raadsinformatiebrief + bijlagen informeert het college u over het resultaat van de inspraak en het overleg. Naar uit de brief blijkt, zijn er in het kader van de inspraak geen reacties geweest. In de bij de brief gevoegde Nota zijn de reacties van de overlegpartners verkort weergegeven, evenals de reactie van het college daarop en de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke voorontwerp.
Gepubliceerd 19-03-2009