Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1527218

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1527218

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1527218
Onderwerp Raadsinformatiebrief over oude bouwvergunningen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 14-07-2015 11:56:16
Onderwerp Raadsinformatiebrief over oude bouwvergunningen
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 07-07-2015
Gerelateerde zaak 1450159
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naar aanleiding van de bespreking van het Beeldkwaliteitplan Binnenstad is onderzoek gedaan naar verouderde bouwvergunningen en de mogelijkheden om die in te trekken. Het college vindt het vooralsnog niet nodig en wenselijk om het intrekken van oude bouwvergunningen structureel aan te pakken en daar beleid voor te maken. Wel krijgt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de opdracht om het verloop van relevante bouwvergunningen te gaan registreren en jaarlijks te controleren. Aan de hand daarvan kan het college bepalen of er situaties zijn waar intrekken dringend gewenst is. Dat kan aan de orde zijn bij een langdurig verpauperde situatie, maar ook in geval er een nieuwe visie op de locatie of het gebied is.

Gepubliceerd 14-07-2015