Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1526197

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1526197

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1526197
Onderwerp Bespreken aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
Document Document type
Icoon voor documenttype Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype aanbiedingsbrief Bijlage
Icoon voor documenttype Rapport Rekenkamercommissie 'Gaat het goed als het mis gaat?' Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1455579 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1455579 Raadsbesluit