Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1526197

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1526197

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1526197
Onderwerp Bespreken aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk te agenderen.

Vergadering - Bestuur en Middelen/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk ter bespreking te agenderen in de commissie bestuur en middelen op 13 oktober.