Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1523267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1523267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1523267
Onderwerp Vaststellen 1e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 - Kassencomplex Oudendijk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-07-2015 12:41:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 1e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 - Kassencomplex Oudendijk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen 1e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 - Kassencomplex Oudendijk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 1e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 kassencomplex Oudendijk Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Herziening SV Oudendijk juni 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie nav zienswijzen Oudendijk Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze herziening structuurvisie PAP Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze herziening structuurvisie Van Pelt Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1442905 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1452765 Raadsbesluit