Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1519657

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1519657

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1519657
Onderwerp Verlenen eervol ontslag raadsgriffier
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel verlenen eervol ontslag griffier Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verlenen eervol ontslag griffier Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Brief M. van Hall over ontslag Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Verlenen eervol ontslag raadsgriffier Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1449278 Raadsbesluit