Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1519657

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1519657

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1519657
Onderwerp Verlenen eervol ontslag raadsgriffier
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad verleent de griffier -onder dankzegging voor de aan de raad bewezen diensten- eervol ontslag.