Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1519532

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1519532

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1519532
Onderwerp Verlengen contract Accountant 2015-2016 en starten aanbestedingstraject 2017-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.