Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1518986

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1518986

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1518986
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 1e tranche
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2015 10:32:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 1e tranche
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoevenberg, 770 4905 / CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 23-06-2015
Gerelateerde zaak 1438577
Agendacommissie 31-08-2015
Toelichting

Op 3 maart 2015 informeerden wij uw raad over ons voornemen 123 adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument in het buitengebied (zaaknummer SO/1372102). Inmiddels hebben wij besloten om de in de bijlage bij het besluit genoemde adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het betreft de eerste tranche van het buitengebied en omvat de deelgebieden: Sliedrechtse Biesbosch, Dordtse Biesbosch en Rijksstraatweg – Willemsdorp. Naast aanwijzing van gebouwen, vindt er een typologische aanwijzing plaats van Bosmanmolens, groepsschuilplaatsen en bunkers, dammen, gemalen, sluizen, heulbruggen en griendketen. De reactie op de zienswijzen en het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 1 juni 2015 zijn onderdeel van dit besluit.

Gepubliceerd 30-06-2015