Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1518984

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1518984

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1518984
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2015 10:27:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoevenberg, 770 4905 / CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 23-06-2015
Gerelateerde zaak 1438589
Agendacommissie 31-08-2015
Toelichting

Op 23 juni jl. hebben wij het voornemen uitgesproken om 17 adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument in Polder De Biesbosch. Het betreft de tweede tranche van het buitengebied. Hier start nu de zienswijzenperiode voor.

Gepubliceerd 30-06-2015