Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1518979

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1518979

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1518979
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verzoek tot aanwijzing park Louterbloemen als gemeentelijke monument
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2015 09:59:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verzoek tot aanwijzing park Louterbloemen als gemeentelijke monument
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoevenberg, 770 4905 / CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 23-06-2015
Gerelateerde zaak 1438631
Agendacommissie 31-08-2015
Toelichting

Op 23 juni 2015 hebben wij besloten het verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument van parkbos Louterbloemen, het park in het industriegebied Louterbloemen, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie L nummer 2990 ged., te honoreren vanwege met name de geschiedkundige en ensemblewaarde.

Gepubliceerd 30-06-2015