Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1518897

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1518897

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1518897
Onderwerp Benoemen van de heer L.E. Schurink tot commissielid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2015 11:18:49
Onderwerp Benoemen van de heer L.E. Schurink tot commissielid
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar jh.de.roo-veulings 078 770 4978
Raad 30-06-2015
Toelichting

U wordt gevraagd de heer L.E. Schurink voor de resterende duur van de raadsperiode te benoemen tot (burgerraads-) lid van de Adviescommissie van de Gemeenteraad van Dordrecht. De heer Schurink volgt de heer S. Hoogeveen op als commissielid voor de fractie D66.

Gepubliceerd 26-06-2015