Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1516200

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1516200

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1516200
Onderwerp Drechtsteden: verkenning naar toetreding Hardindinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 september 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Onderdelen 7 en 8 worden gelijktijdig behandeld. De voorzitter concludeert na een prettig gesprek dat er positieve unanimiteit bestaat over het verzoek tot toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


De commissie verzoekt de griffie om een raadsvoorstel voor te bereiden dat op 22 september in de commissie wordt besproken. Dan zal ook besloten worden of de stukken als bespreekpunt of hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 29 september. Portefeuillehouder zegt toe voor de commissievergadering van 22 september nadere informatie te verstrekken over de (financiƫle) gevolgen van toetreding voor Dordrecht. Daarnaast zegt hij toe de directeur van de gemeentelijke belastingdienst uit te nodigen in de commissievergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissievergadering van 8 september (zie ook dossier 1529832).