Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515806

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515806

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515806
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2015 12:23:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1425501 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Memo Nota van beantwoording zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dordtse Kil IV.docx Algemeen
Icoon voor documenttype Advies Commissie Milieueffectrapportage.pdf Algemeen