Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515806

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515806

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515806
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2015 12:23:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen (zie RIS 1597147).


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking /  thema-avond over het thema Wind.