Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515288
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 15:18:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1438747 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype brief aan college sliedrecht over bestemmingsplan DMH 3 juni 2015.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype antwoord GS aan Stichting 22 mei 2015.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype brief Stichting Derde Merwedehaven Sliedrecht 24 april 2015.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Afschrift brief t.b.v. gemeenteraad Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven Voorblad stukken