Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515252

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515252

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515252
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan Smitsweg
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 15:18:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan Smitsweg
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 16-06-2015
Gerelateerde zaak 1437988
Agendacommissie 31-08-2015
Toelichting

Op verzoek van Amvest is een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor het centrumgebied in het woongebied Smitsweg (Wilgenwende). Op basis hiervan kunnen na inwerkingtreding omgevingsvergunningen voor woningbouw worden verleend.

Gepubliceerd 27-08-2015