Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515242

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515242

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515242
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-06-2015 10:17:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype toelichting.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype regels.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype verbeelding.pdf Algemeen