Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515242

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515242

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515242
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-06-2015 10:17:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Drechtwerk
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 16-06-2015
Gerelateerde zaak 1437983
Agendacommissie 31-08-2015
Toelichting

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen op de locatie Drechtwerk op de hoek Rijksstraatweg/Kamerlingh Onnesweg, waaronder de verkoop van een gedeelte van het terrein aan het naastgelegen bedrijf B&S, is een bestemmingsplanherziening opgesteld om de bouwhoogte in de zogenaamde 1e fase te kunnen verhogen tot 24 meter. Dit bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil, locatie Drechtwerk, kan in ontwerp ter visie met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij de raad.

Gepubliceerd 25-06-2015