Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515085
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 93 - Drechtwerk
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, tel.no. 770 4163 en J. Leemans 770 4724
Datum B&W Besluit 16-06-2015
Gerelateerde zaak 1440239
Adviescommissie 23-06-2015
Raad 30-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

U kunt uw zienswijze op de jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk kenbaar maken. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze op de jaarrekening 2014 naar voren te brengen. Wel adviseren we u een zienswijze op de begroting 2016 in te brengen.

Gepubliceerd 18-06-2015