Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515085
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit zienswijze begroting Drechtwerk (2016) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad Begroting Drechtwerk (2016) Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerp Begroting Drechtwerk 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Concept jaarverslag en rekening Drechtwerk 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1440239 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze GR Drechtwerk Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Bijlage