Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515085
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2016 en jaarrekening 2014 GR Drechtwerk
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 juni 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.