Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1514963

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1514963

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1514963
Onderwerp Indienen zienswijze conceptbegroting 2015-2019 GR DG&J ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2015 17:49:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze conceptbegroting 2015-2019 GR DG&J ZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze conceptbegroting 2015-2019 GR DG&J ZHZ Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zienswijze begroting DGJ ZHZ Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze brief Bijlage
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad zienswijze begroting 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Brief zienswijze raad begroting 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbegroting 2016 DG&J Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1440384 B&W besluit