Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1512394

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1512394

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1512394
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Grondbedrijf 2015 (1512207)
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:52:00
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Grondbedrijf 2015 (1512207)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 11-06-2015