Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1512394

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1512394

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1512394
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Grondbedrijf 2015 (1512207)
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:52:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Progn Grondbedrijf 2015 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Grondbedrijf 2015 (1512207) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Prognose Grondbedrijf 2015 Ontwerpbesluit Raad