Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1511680

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1511680

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1511680
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken uitwerking aanbevelingen stadsberaad
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2015 12:26:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken uitwerking aanbevelingen stadsberaad
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, tel.no. 078 770 4908
Datum B&W Besluit 09-06-2015
Gerelateerde zaak 1432113
Agendacommissie 31-08-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van het Stadsberaad Binnenstad van 2013. Het blijkt niet mogelijk aan alle aanbevelingen gehoor te geven, met name als gevolg van hogere wetgeving. Op welke punten dat wel mogelijk was, hebben wij uw aanbevelingen uitgewerkt en ter harte genomen. Het beeldkwaliteitplan binnenstad is gereed en gaat gelden als de nieuwe welstandsnota door uw Raad is vastgesteld. Er wordt gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de welstandsnota en het functioneren van de welstands- en monumentencommissie is transparanter geworden. Stadsontwikkeling werkt verder hard aan de rode loper, een gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Daarin past het aan de voorkant betrekken van belanghebbenden in de stad.

Gepubliceerd 16-07-2015