Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1511365

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1511365

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1511365
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken (1511208)
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:01:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Toekomstvisie sportparken Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken (1511208) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Toekomstvisie sportparken Raadsbesluit