Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1511349

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1511349

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1511349
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken, concrete deel (1511219)
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2015 12:01:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Toekomstvisie sportparken concreet Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Toekomstvisie sportparken, concrete deel (1511219) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Toekomstvisie sportparken concreet Ontwerpbesluit Raad